Hakkımda

Gastroenteroloji Cerrahisi ve Hepatopankretobiliyer Cerrahi Uzmanı

Doç. Dr. Kıvanç Derya Peker

Üniversiteyi İstanbul Tıp Fakültesinde (Çapa Tıp Fakültesi) okudum. Fakülte bittikten sonra aynı kurumda Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimini aldım. Mecburi hizmete Bayburt’a atandım. Kısa bir hizmet sonrası Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık eğitimini kazandım.

Asistanlık sürecinde Türk Cerrahi derneğinin yeterliliğini kazandım ve Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı Bursuna layık görüldüm. Bu sayede Mayo Clinic College of Medicine Rochester, Minnesota, ABD’ye giderek hem karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisinde (3 ay) hem de Obezite Cerrahisi Merkezinde (6 ay) çalışmalar ve gözlemlerde bulundum.

Ülkeme geri döndüğümde yan dal uzmanlık sınavını başarı ile tamamladım ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği’ne Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı olarak atandım. Bu klinikte çok sayıda Pankreas, obezite ve mide kanseri cerrahisi yaptım, zaman içerisinde karaciğer, safra yoları ve pankreas cerrahisinde sorumlu uzman oldum. Türk HPB derneği tarafından eğitim birimi olarak kabul aldım.

Bu süreçte uzmanlığım gereği çok sayıda endoskopik işlem de yaptım. Pankreas kanseri, diyabet ve şişmanlığa olan ilgim nedeni ile hücre incelemesi yapmak, kök hücre ile ilgilenmek ve hücre nakletmek üzere 3 yıl boyunca hem mesleğimi icra ettim hem de İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD da doktora yaptım ve girdiğim sınavda yeterliliği hak kazandım. Doçentliğimi yine aynı kurumda aldıktan sonra Gastroenteroloji Cerrahisi Klinik Program Yürütücüsü (Klinik Şefi) olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal Kliniğini kurmam için davet üzerine atandım. Hastanenin ilk pankreas kanseri cerrahisini, ilk acil vakasını, ilk obezite cerrahisini yapma şerefine ulaştım. Düzenli bir klinik halinde halen ameliyatlara devam edilmektedir ve ayda ortalama 70 elektif vaka yoğunluğuna ulaşılmıştır.

Bu süreçte Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUKMOS), Gastroenteroloji Cerrahisi Komisyon Üyeliğine kabul edildim. 1980 Sivas doğumluyum, evliyim ve bir çocuk babasıyım.

Hakkında

Özgeçmiş

Kariyerinde özellikle; Pankreas Hastalıkları ve Cerrahisi, Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları Cerrahisi, Karaciğer Kanseri Cerrahisi, Mide Kanseri Cerrahisi ve Obezite- Metabolik Cerrahisi ile ilgilenen Dr. Peker, birçok başarılı operasyona imza atmıştır. Şu ana kadar 400’ün üzerinde pankreas cerrahisi ve mide kanseri cerrahisi, 200’ün üzerinde karaciğer cerrahisi, çok sayıda safra kesesi ve safra yolu hastalılarına bağlı cerrahi, obezite – metabolik cerrahi ve endoskopik tedavileri ve böbrek nakli yapmıştır. Ayrıca yaşlılık ve kök hücre tedavileri ile de ilgilenmektedir.

Eğitim

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Doktora Tıp İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2004
 

Uzmanlık

 

Genel Cerrahi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD  

2010

 

Yandal Uzmanlığı

 

Gastroenteroloji Cerrahisi

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği  

2014

 

Doçentlik

Gastroenteroloji Cerrahisi İstanbul Bakırköy Dr. Sadi konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

2018

Doktora Yeterlilik  

Tıbbi Biyoloji

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD  

2019

Yurt Dışı Eğitim:

 1. Department of Gastroenterolocig Surgery and General Surgery, Division of Subspecialty Hepatopancreatobiliary Surgery and Transplantation Surgery, Mayo Clinic College of Medicine Rochester, Minnesota, USA (2013)

 2. Department of Gastroenterolocig Surgery and General Surgery, Division of Subspecialty Obesity Surgery, Mayo Clinic College of Medicine Rochester, Minnesota, USA (2014)

Mesleki ve Diğer Yetkinlikler

2012 Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Kurulu

Endoskopik Ultrason

Genel Cerrahi Yeterlilik Belgesi

 

 1. DiğerEğitimler:

 

Tarih Kurum Konu
 

2018

Türk Gastroenteroloji Derneği -Istanbul

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Endoskopik Ultrason Sertifikası
 

 

2014

Department of Gastroenterolocig Surgery and General Surgery, Division of Obesity and Metabolic Surgery, Mayo Clinic, Rochester,

Minnesota, USA

Observership Program 
 

 

2013

Department of Gastroenterolocig Surgery and General Surgery, Division of Subspecialty Hepatopancreatobiliary Surgery and Transplantation Unit, Mayo Clinic College of

Medicine Rochester, Minnesota, USA

Observership Program 

 

 

 1. EğitselEtkinlikler

 

Tarih Görev Bölüm Kurum
 

 

 

2020

Türk Cerrahi Derneği

Yeterlilik (Board) Okulu

Genel Cerrahi Türk Cerrahi Derneği, Yeterlilik

Kurulu

Gatsroenteroloji Cerrahisi Asistanı

Eğitimi (Rotasyonel

Asistan)

 

 

Genel Cerrahi Kliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 

 

2019

 

Asistan Eğitimi

 

Genel Cerrahi Kliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4. Sınıf Tıp Öğrencisi

Eğitimi

Tıp Fakültesi İstanbul Aydın Üniversitesi

 

Gatsroenteroloji Cerrahisi Asistanı

Eğitimi (Rotasyonel

Asistan)

 

 

Genel Cerrahi Kliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Türk Cerrahi Derneği

Yeterlilik (Board) Okulu

Genel Cerrahi Türk Cerrahi Derneği, Yeterlilik

Kurulu

 

 

2018

 

Asistan Eğitimi

 

Genel Cerrahi Kliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Türk Cerrahi Derneği

Yeterlilik (Board) Okulu

Genel Cerrahi Türk Cerrahi Derneği, Yeterlilik

Kurulu

 

2017

Genel Cerrahi Asistan Eğitimi  

Genel Cerrahi Kliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

2016

Genel Cerrahi Asistan Eğitimi  

Genel Cerrahi Kliniği

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve

Araştırma Hastanesi

 

 

 

Genel Cerrahi Asistan Eğitimi Dersleri (2016-2019)
Dönem Dersin Adı Yıllık

Saati

Öğrenci

Sayısı

 

 

 

 

 

 

Güz

Safra taşının doğal seyri ve asemptomatik safra taşı 1 12
Pankreatit sonrası kolesistektomi ne zaman yapılmalı? 1 12
WSES Guideline: Akut kolesistit 1 12
Hepato-pankreato-biliyer acillere yaklaşım-1 1 12
Pankreas cerrahisi sonrası Fast-Track Recovery 1 12
Karaciğer rezeksiyonu sonrası karaciğer 3etmezliği (ISGLS) 1 12
Pankreatoduodenektomide teknik varyasyonlar: Önce arter

yaklaşımı, mezopankreatik diseksiyon

1 12
Kolesistektomi: Teknik ipuçları 1 12
Intrahepatik kolanjiokarsinoma 1 12

 

Safra kesesi kanserinde yatak rezeksiyonu mu, segment

rezeksiyonu mu?

1 12
Hepato-pankreato-biliyer acillere yaklaşım-2 1 12
 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Ağır pankreatit: Ne zaman ve nasıl müdahil olalım? 1 12
Karaciğerin radyolojik anatomisi 1 12
Borderline rezektable pankreas kanserine yaklaşım 1 12
Travmaya bağlı komplike karaciğer yaralanmaları 1 12
Pankreas çalışma grubu: Pankreas adenokarsinomlarında

çıkartılması gereken lenf nodları

1 12
Insidental saptanan karaciğer kitlelerine hangi tetkikler istenmeli? 1 12
Akut kolesistitte Tokyo kriterleri 1 12
Karaciğer enfeksyöz kitlelerine yaklaşım 1 12
Distal safra yolu kanserleri 1 12
IPMN: Uluslararası Konsensus 1 12

 

 

 

4. Sınıf Tıp Öğrencisi Eğitimi (2019-2020)
Dönem Dersin Adı Yıllık

Saati

Öğrenci

Sayısı

 

Güz

Karaciğerin Selim Lezyonları 2 15
Karaciğerin Malign Lezyonları 2 15
Pankreas Kanseri 2 15
 

İlkbahar

Karaciğerin Selim Lezyonları 2 15
Karaciğerin Malign Lezyonları 2 15
Pankreas Kanseri 2 15

 

 

 

 

Gastroenteroloji Cerrahisi Asistanı Eğitimi (Rotasyonel Asistan / 3 ay)
Dönem Dersin Adı 3 Aylık

Adet

Öğrenci

Sayısı

2019 –

2020

Pankreas Cerrahisi 10  

4 / Yıl

Karaciğer Cerrahisi (Major ve Minor) 5
Safra Yolu Cerrahisi 5

 

 

 

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik (Board) Okulu Dersleri
Dönem Dersin Adı Yıllık

Saati

Öğrenci

Sayısı

2020 Kronik ve Akut pankreatitler 2 37
2019 Kronik ve Akut pankreatitler 2 37
2018 Kronik Pankreatitler 2 33

 

 

 • EğitselYöneticilik:

 

Tarih Görev Kurum
2020-2021 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi

Kliniği

Program Yöneticisi (Klinik Şefi)
2019-2021 Türk HPB Derneği Multidisipliner

Konsey Koordinasyon ve Düzenleme

Türk HPB Derneği
2019-2020 Genel Cerrahi Tıp Eğitimi Klinik İçi

Koordinasyon ve Düzenleme

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi
 

2018-2020

Türk HPB Derneği Eğitim Merkezi Eğitim Sorumluluğu T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Hastanesi

 

2017-2020

Gastroenteroloji Cerrahisi Doçenti, Eğitim Görevlisi T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırmalar ve Makaleler

 1. Danışmanlık/Mentorluk:
  1. Tez Danışmanlığı, Pankreatikoduodenektomi Ameliyatı Sonrası Rekonstrüksiyon Amaçlı Modifiye Blumgart Anastomozu Uygulanan Hastalarda C-Reaktif Proteinin (CRP) Anastomoz Kaçağının Öngörülmesindeki Rolü, Dr. Seymur Abdulayev, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018
  2. Tez Danışmanlığı, Is Helicobacter Pylori Eradication Required After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Operation? Dr. Sezer Akbulut, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,2017

II. Araştırma Etkinlikleri:

 1. Yürütücü; Mide kanserlihastalarda immünnütrisyonun tümör infiltratif lenfositler üzerine etkisi, Araştırma Projesi, Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Araştırma ve Uygulama Birimi, 06/06/2013- 01/01/2014
 2. Yürütücü;Kısa barsak sendromunda intestinal neomukoza olusumuna kemik iliği kökenli kök hücre ve VEGF H.1 tedavisinin etkisi., Kocaeli Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Birimi, 06/06/2014- 01/01/2015
 3. Araştırmacı; NLRP12 ilişkili yolaklar ve hepatosellüler kanserilişkisi, BAP Projesi, 2020

III. Yayınlar

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI/SCI-E)
  1. AkarsuC, Karabulut M, Aydin H, Sahbaz NA ,Dural AC, Yegul D,  Peker  KD , Ferahman S, Bulut S, Dönmez T, Asar S, Kart Yasar K, Adas Association between Acute Pancreatitis and COVID-19: Could Pancreatitis Be the Missing Piece of the Puzzle about Increased Mortality Rates? Journal of Investigative Surgery, 2020, 1-7.
  2. Gumusoglu AY, Kabuli HA, Kones O, Karabulut M, Akbulut S, Akarsu C, Peker KD, Adas G. What is the treatment role of transpapillary cholecystostomy for delayed cholecystectomy in the coexistence of acute cholecystitis and cholangitis. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2020 Oct. DOI:1097/sle.0000000000000851.
  3. Seyit H, FerahmanS, Gökçal F, Peker KD, Karabulut M, Alış The effectiveness of routine drain placement in laparoscopic sleeve gastrectomy: Single–center results. Laparosc  Endosc  Surg  Sci.  2020;  27(2): 61-66  |  DOI: 10.14744/less.2020.66933
  4. Ferahman S, Dural AC, Aydin H, Sahbaz NA, Akarsu C, Peker KD, Donmez T, Karabulut M. Analysis of general surgery outpatient clinic admissions and operations during COVID-19 pandemic in Turkey: Reactions of 12728 patients. Bratisl Med J 2020 Jun; 121 (7)475-480,
  5. H Seyit, KD Peker, E Gemici, O Kones, F Kusku Cabuk, ME Gunes, H Alis, The Sydney Classification for Endoscopic Biopsies Do Not Fully Correlate with Benign Sleeve Gastrectomy Specimens. Bariatric Surgical Practice and Patient Care 2019, 14:4,146-149.

 

 1. Bozkurt MA, Peker KD. Admission after the gold interval in acute calculouscholecystitis: Should we really cool it off ? Eur J Trauma Emerg Surg. 2018 Dec;44(6):959-960
 2. C Akyuz, NF Yasar, O Uzun, KD Peker, O Sunamak, M Duman, AO Sehirli. Effects of melatonin on colonic anastomosis healing following chemotherapy in rats Singapore Med J. 2018 Oct; 59(10):545–549
 3. NA Sahbaz, KD Peker, HA Kabuli, AY Gumusoglu, H Alis. Single center experience in laparoscopic treatment of gallbladder perforation, WideochirInne Tech Maloinwazyjne. 2017 Dec; 12(4): 372–377
 4. Peker KD,Sahbaz NA, Seyit H, Kones O, Gumusoglu AY, Alis H. An alternative view on the necessity of EGD before sleeve gastrectomy. Surg Obes Relat Dis. 2017 Dec;13(12):1959-1964.
 5. Peker KD,Ozkanli SS, Akyuz C, Uzun O, Yasar NF, Duman M, Yol S. Preoperative immunonutrition regulates tumor infiltrative lymphocytes and increases tumor angiogenesis in gastric cancer patients. Arch Med Sci. 2017 Oct;13(6):1365-1372
 6. Karabulut M, Afsar CU, Karabulut S, Peker KD,Gemici E, Dagoglu N, Karaman S, Yasasever CT, Tas F. Serum Interleukın-32 (Il-32) Levels May Have Diagnostic And Prognostic Roles In Patients With Pancreatic Acta Medica Mediterranea, 2017 Oct, 33: 613
 7. Peker KD,Cikot  M, Bozkurt  MA, Ilhan  B, Kankaya  B, Binboga  S, Seyit  H, Alis H.Colonoscopic decompression should be used before neostigmine in the treatment of Ogilvie’s syndrome. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, Eur J Trauma Emerg Surg. 2017 Aug;43(4):557-566
 8. Bozkurt MA, Gönenç M, Peker KD,Yırgın H, Alış H. Admission after the gold interval in acute calculous cholecystitis: Should we really cool it off?. Eur J Trauma Emerg Surg. 2017 Feb;43(1):73-77
 9. Peker KD, Ilhan BM. Rare Complication of Stomas: Peristomal Necrotizing Fasciitis. 2016 Dec;28(12): E47-E52.
 10. Uzun O, Yasar NF, Akyuz C, Peker KD, Sehirli AO, Cetinel S, Duman M, Polat E. Effects of ghrelin on colonic anastomosis following radiotherapy. Int J Clin Exp Med2016;9(8):16529-16534
 11. Cikot M, Peker KD,Bozkurt MA, Kocatas A, Kones O, Binboga S, Gedikbasi A, Alis H.Plasma calprotectin level: usage in distinction of uncomplicated from complicated acute appendicitis. World J Emerg Surg. 2016 Jan 27;11:7.
 12. Peker KD,Gumusoglu AY, Seyit H, Kabuli HA, Salik AE, Gonenc M, Kapan S, Alis H. Prevention of Postoperative Bile Leak in Partial Cystectomy for Hydatid Liver Disease: Tricks of the Trade. J Gastrointest Surg. 2015 Dec;19(12):2228-34.
 13. Yaşar  NF,Polat  E, Duman  M, Dağdelen  M, Gunal  MY, Uzun  O, Akyuz  C, Peker KD, Yol S. In Vitro Effects of Rabeprazole on Human Pylorus Tone. J Neurogastroenterol Motil. 2015 Mar 30;21(2):217-21
 14. Polat E, Duman U, Duman M,Derya Peker K, Akyuz C5 Fatih Yasar N, Uzun O, Akbulut S, Birol Bostanci E, Yol S. Preoperative Serum Tumor Marker Levels in Gastric Cancer. Pak J Med Sci. 2014 Jan;30(1):145-9.
 15. Peker KD, Aksoy M. Diabetes effect on Quality of Life in the long-term after Limb salvage with Infrageniculate Bypasses accompanied with minör amputations. Pak J Med Sci. 2014 Sep;30(5):1044-9.
 16. Duman M, Polat E, Ozer M, Demirci Y, Yasar NF, Akyuz C, Uzun O, PekerKD, Genc E, Yol S. The Effect of Rabeprazole on LES Tone in Experimental Rat Model. J Invest Surg. 2013 Aug;26(4):186-9d.

B. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI / SCI-E dışı)

 1. Akbulut S, Peker KD, Dolay K, Adas GT; Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Covid-19, Pancreat Disord Ther, Vol.11 Iss.2No:1000207
 2. Seyit H, Gokcal F, Peker KD, Bulut S, Karabulut M. Effectiveness of Stentingas Bridge to Surgery in Left Sided Malignant Obstructions; Single Center Results, Turk J Colorectal Dis 2020;30(4):285-290
 3. A Soylu, KD  Peker, H  Yırgın, S  Polat  Sarı, O  Akgül, B  Sapmaz, GT  Adaş, YA Oner, ZC Kayacan, R Calışkan, Dispepsili Hastalarda H. pylori ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi, Tıp Fakültesi Klinikleri Cilt 2 • Sayı 4, Ekim 2019(139-144)
 4. Peker KD, Alis H Laparoscopic subtotal cholecystectomy could be an alternative   to    conversion.    Medical    Journal    of    Bakirkoy,    Doi:  DOI: 10.5350/BTDMJB201713301
 5. Peker KD, Çikot M, Bozkurt MA, Ilhan B, Kankaya B, Sahbaz NA, Alıs H. The rate of idiopathic spontaneous pneumoperitoneum: 2.36%. Medical Journal of Bakirkoy, Doi:5350/BTDMJB201713204
 6. Peker KD, Ozcinar B, Yanar F, Agcaoglu O, Demirel S, Igci A. “Breast Cancer with Unexpected Axillary Lymphoma” Breast Case2013
 7. Ozçınar B, Aksakal N, Yanar F, Agcaoglu O, Peker KD, Türkoglu U, Mercan S, Özarmagan S, Erbil Y. Increased interleukin 1 and tumor necrosis factor alpha levels after thyroid surgery. Ulus Cerrahi Derg. 2014; 30(2):80–84
 8. Ozçınar B, Peker KD, Demirel S, Yanar F, Tuncer K, Igci A. Esophageal transection. Ulus Cerrahi Derg, 32(4),281-284.
 9. Uzun O, Polat E, Akyüz C, Gunes HV, Yasar NF, Peker KD, Yol S. Midesophageal pulsion diverticulum: A case report. Medical Journal of Bakirkoy, Doi: 10.5350/BTDMJB201612309
 10. Akyüz C, Yasar NF, Peker KD, Duman M, Polat E, Yol S. Nadir bir olgu: Perianal yerlesimli büyük epidermal kist. Medical Journal of Bakirkoy, Doi: 10.5350/BTDMJB201410410
 11. Yol S, Polat E, Duman M, Orhan U, Yasar NF, Peker KD, Akyüz C, Sibel K. Pancreatic extragastrointestinal stromal tumor invading the duodenum. Turkish Journal of Surgery Turk J Surg. 2018; 34(3):231–233.
 12. Tulubas Kucur E, Seyit H., Peker KD, Alis H. Laparoscopic TAP block is effective in multimodal analgesia for laparoscopic sleeve gastrectomy. Bakırköy Tıp Dergisi 2019;1 5: 198-203

IV. Bildiriler

 1. Akbulut S, Peker KD Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Operasyonu Sonrasında Helicobacter Pylori Eradikasyonu Gerekli midir? 36.UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 29 Kasım-1 Aralık 2019, Antalya,Türkiye
 2. Kabuli HA, Gumusoglu AY, Karabulut M, Peker KD. Enfekte kist hidatikte endoskopik tedavi. 36.UGH 2019 Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı ve 7. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 29 Kasım – 1 Aralık 2019, Antalya,Türkiye
 3. Kabuli HA, Gumusoglu AY, Akbulut S, Yılmaz S, Peker KD, Karabulut M. Kolesistektomide İnsidental Safra Kanseri: Akut Kolesistit, Kolelityazis Farkı? 14. Türk Hepato-Pankreat-Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya,Türkiye
 4. Gumusoglu AY, Kabuli HA, Akbulut S, Peker KD. Pankreatikoduodenektomide Gastrojejunostomi Anastomoz Tekniğinin Mide Boşalım Üzerine Etkinliği, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya,Türkiye
 5. Akbulut S, Kabuli HA, Gumusoglu AY, Yılmaz S, Peker KD. Pankreatikoduodenektomide Ardışık 100 Vakalık Modifiye Blumgart Anastomoz Tekniğinin Sonuçları. 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya,Türkiye
 6. Gumusoglu AY, Kabuli HA, Akbulut S, Dural AC, Peker KD, Adaş GT. Distal Yerleşimli Solid Psödopapiller Neoplazi Olgusunda Total Robotik Distal Pankreatektomi ve Splenektomi, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya,Türkiye
 7. Ozkaya BO, Kucuk A, Akbulut S, Gumusoglu AY, Kabuli HA, Peker KD. Whipple Cerrahisi Geçirmiş Olan Hastalarda Hızlandırılmış İyileştirme Protokollerinde Hemşirenin Rolü, 5. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya,Türkiye
 8. Ozkaya BÖ, Kucuk A, Akbulut S, Gumusoglu AY, Kabuli HA, Peker KD. Whipple Ameliyatı Sonrasında Hasta Konforu Ve Hemşire Memnuniyeti. 5. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 23-26 Ekim 2019, Antalya,Türkiye
 9. Aliyeva Z, Corba K, Kabuli HA, Gumusoglu AY, Peker KD. Perfore Kist Hidatiklerde Cerrahi Yaklaşımımız: 12 Olguluk Seri. 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 9-13 Ekim 2019, Antalya,Tirkiye
 10. Akbulut, Peker KD. (2019) Üst Gastrointestinal Sistem Kanamasına Neden Olan Sekonder Aortaenterik Fistülde Duodenum 3 ve 4. Part Rezeksiyonu Sonrası İkinci Parta Yan Yan Duodenojejustomi Uygulanabilir, Bakırköy Cerrahi Günleri, 28 Şubat– 2 Mart 2019, İstanbul, Turkiye
 11. Seyhun C, Gumusoglu AY, Kabuli HA, Peker KD. Pankreatikoduodenektomi Sonrası Rekonstrüksiyonda Modifiye Blumgart Pankreatikojejunostomi Anastomoz Tekniği: 2 yıl içerisinde ardışık 61 vakanın sonuçları, Bakırköy Cerrahi Günleri, 28 Şubat– 2 Mart 2019, İstanbul,Turkiye
 12. Corba K, Kocataş A, Peker KD. Transpapiller Kolesistostominin Alternatif kullanım Alanı: Kolesistit ve Kolanjit Birlikteliği, Bakırköy Cerrahi Günleri, 28 Şubat– 2 Mart 2019, İstanbul,Turkiye
 13. Gumusoglu AY, Kocatas A, Kabuli HA, Peker KD, Gonenc M, Alis H. Endoskopik papilektomi sadece bir tedavi yöntemi değildir. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016,Antalya,Türkiye
 14. Uzun O., Akyüz C., Yaşar F.N., Peker K.D., Senger AS., Dinçer M., Polat E., Duman M., Değer K.C., Yol S. Radyasyon koliti oluşturulmuş sıçanlarda Ghrelin’in barsak anastomozu üzerine etkisi. 13. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi 15. Euroasıan Congress of Gastroenterology and Surgery 9. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi 27 Nisan- 01 Mayıs 2016, Antalya,Türkiye
 15. Kucur Tulubas E, Seyit H, Peker KD, Kosuk H, Hergünsel OG, Halil Alis. Mega Morbid Hastanın Ameliyatında Ekip Uyumu. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 19-22 Kasım 2015,Antalya,Türkiye
 16. Seyit H, Peker KD, Bozkurt MA, Seyhun C, Kucur Tulubas E, Alis H. Gastrogastrik Fistül Tedavisinde Revizyonel Cerrahi. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi 19- 22 Kasım 2015,Antalya,Türkiye
 17. Bozkurt MA, Kocataş A, Peker KD, Seyhun C, Kartal B, Alis H. Kabızlık Etyolojik İncelemesinde Defekografinin Önemi: 877 Hastanın İncelenmesi. 15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015, Antalya,Türkiye
 18. Bozkurt MA, Peker KD, Kankaya B, Dural AC, Akarsu C, Alis H. Kolon Kanseri OlanHastaların Başvuru Şikayetleri. 304 Kanser Hastasının Geriye Dönük
 19. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye
 20. Bozkurt MA, Peker KD, Kocataş A, Seyhun C, Akbulut Sr, Gonenc M, Kapan S,Alis
 21. Laparoskopik Apendektomi Yapılan Perfore Apandisit Hastalarında Güdügün Hem-O-Lock Klip ile Kapatılması Hızlı Olduğu Kadar Güvenilir Mi? 15. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 19-23 Mayıs 2015, Antalya, Türkiye
 22. Peker KD, Ozkanlı SS, Yasar NF, Akyuz C, Uzun O, Dincer M, Senger S, Polat E, DumanM, Yol  Immünnütrisyonun Mide Kanserinde Neovaskülarizasyona Etkisi.
 23. Ulusal Cerrahi Kongresi, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014,  Antalya,Türkiye
 24. Yasar NF, Polat E, Duman M, Peker KD, Akyuz C, Uzun O, Senger S, Dincer M, Gunal MY, Dagdelen M, Genç ME, Yol S. Rabeprazolün Insan Plor Kas Tonusu Üzerine Etkileri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya,Türkiye
 25. Peker KD, Ozkanlı SS, Yasar NF, Akyuz C, Uzun O, Dincer M, Senger S, Polat E, Duman M, Yol S. Mide Kanserli Hastalarda İmmünnitrüsyonun Tümör İnfiltratif Lenfositler Üzerine Etkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Türkiye
 26. Peker KD, Ozcinar B, Malya FU, Tükenmez M, Keskin M, İgci A, Kecer M, Ozmen V, Dinccag A, Muslumanoglu M. 40 Yaş Altı Meme Kanserinde Mamografi Ve Ultrasonografi Etkindir. 13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24-27 Ekim, 2013, Antalya,Türkiye
 27. Duman Mustafa, Polat Erdal, Özer Mahmut, Yasar Necdet Fatih, Akyüz Cebrail, Peker Kıvanç Derya, Genç Mehves Ece. The Effect Of Rabeprazole On Les Tone in Experimental Rat Model. 16. Annual Meetıng Of  The  European  Socıety  Of  Surgery (ESS), November 22–24, 2012, İstanbul, Turkey
 28. Akyuz C, Polat E, Uzun O, Peker KD, Yaşar NF, Duman M, Yol S. Hizmet Satın Alımı Yolu ile Temin Edilen MR Görüntüleri Cerrahın İhtiyacını Karşılıyor Mu? 18. Ulusal Cerrahi Kongresi,23-27 Mayıs 2012, İzmir, Türkiye
 29. Peker KD, Aksoy SM. Studies About Quality Of Life After Infrageniculate Bypass and Minor Amputation. Controversies And Updates in Vascular Surgery 27-29 January 2011, Pairs,France
 30. Barbaros NU, Demirel T, Deveci U, Tükenmez M, Gozkun O, Peker KD, Akıcı M, Kalayci M. Tek Port ile Laparoskopik Ventral Herni Onarımı: Olgu Sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara, Türkiye
 31. Aksoy M, Sormaz I, Kurtoglu M, Baktıroğlu S, Kayabalı M, Genç FA, Peker K, Dilege Ş, Başar Y. Krural ven Pedal Bypass yapılan olguların uzun dönem sonuçları. XIV.Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 2009, Bodrum,Türkiye
 32. Peker KD, Bakkaloglu H, Boztepe H, Giles Y, Terzioğlu T. Tiroid Medüller Kanserli Olgularda Cerrahi Tedavi Yaklaşımımız ve Deneyimlerimiz. Ulusal cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008,
 33. Tunca F, Bakkaloglu H, Peker KD, Avtan L, Avcı C. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Rossetti Modifikasyonu Uygulanan 41 Ardışık Gastro-özofageal Reflü Hastalığı Olgusu. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008,
 34. Tunca F, Giles Y, Bakkaloglu H, Peker KD, Yarman S, Tezelman S, Terzioglu T, Lateral Transabdominal Yaklaşımla Laparoskopik Adrenalektomi Deneyimimiz, Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

V. Uluslararası/Ulusal kitaplar ve kitaplarda bölümler:

 1. Peker Kıvanç Derya, Kemal Dolay, Kronik Pankreatitlerin Cerahi Tedavisi, Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar (2019). Akademisyen Kıtapevi A.Ş. Editor: Ender Anılır, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:600 ISBN: 978-605-258-563-4, Istanbul, Türkiye
 2. Peker Kıvanç Derya, Aksoy Sevki Murat, Controversies and Updates in Vascular Surgery, Bölüm adı: Studies about quality of life after infrageniculate bypass and minor amputation (2011). Minerva Medica, Editör: Becquemın J.P., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 704, ISBN: 13 978-88-7711-701-4, Torino,İtalya
 3. Peker Kıvanç Derya; Gastrointestinal Sistem Endoskopisi, Bölüm adı: Alt Gastrointestinal Sistemde Yabancı Cisimler (2016). BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Sti., Editör: Karahan Ömer, Cingi Asım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 776, ISBN:978-605-85624-1-7.
 4. Peker Kıvanç Derya, İlhan Mehmet; Kolon, Rektum ve Anüs Cerrahisinin Prensipleri ve Pratigi, Bölüm adı: (Ince Barsak ve Kalın Barsakta Radyasyon Yaralanmaları) (2012)., Habitat Yayıncılık, Editör: Uzunköy Ali (Gordon Philip H., Nivatvongs Santhat), Basım sayısı:1,ISBN:978-605-4084-487.

VI. Davetli Konuşmacı / Oturum Başkanlığı:

 1. Pankreasın Kistik Tümörleri Olgu Oturumu, 15. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9-12 Eylül2021
 2. Pankreatitin lokal komplikasyonlarında Minimal İnvaziv Cerrahi hangi senaryoda düşünelim? Monotematik Sempozyum- 5 / Bu Nasıl İltihap, Pankreatitler,29-05-2021
 3. Uzak metastazı bulunan pankreasın kistik lezyonlarında tedavi seçenekleri? Monotematik Sempozyum lll- Aslında Ne Biliyoruz? “Pankreas Kistik Neoplazmları, 27-03-2021
 4. Perihiler Kolanjiokarsinomların Cerrahisi Caudat lobu mutlaka çıkarmalı mıyız? Hangi Lenf nodları çıkarılmalı? Paraaortik Lenf nodu tutulumu rezeksiyona kontraendikasyon mudur? Monotematik Sempozyum II: Korkulan Tümör, “Perihiler Kolanjiokarsinoma” Klatskin Tümörü,27-02-2021
 5. Whipple Prosedüründe Teknik Noktalar ve Uygulamalar, 37. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve 8. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 25-29 Kasım2020
 6. Kolorektal karaciğer metastazları Oturum Başkanlığı, Masterclass 2020, Kolorektal Tümörler Sempozyumu, İstanbul, 05-07 Mart2020
 7. Nasıl Yapıyorum? Minimal invazif dalak koruyucu distal pankreatektomi (Warshaw, Kimura prosedürü), İstanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği ve Sempozyum Düzenleme Kurulu, Bursa, Türkiye, 14 Aralık2019
 8. Pankreatektomi komplikasyonları, kanama ve gecikmiş mide boşalması, 14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23-26 Ekim2019
 9. Nasıl Yapıyorum? Whipple Prosedürü, Bakırköy Cerrahi Günleri,İstanbul, Turkiye, 28 Şubat- 2 Mart 2019
 10. Nasıl Yapıyorum? Pankreas Anastomoz Teknikleri, Pankreatikogastrostomi, 6. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 10-14 Ekim 2018
 11. Ameliyathanede kullanılan enerji cihazları ve aletlerin kullanma prensipleri, 2. Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıkları ve Cerrahisi Sempozyumu, Adana,Türkiye, 23-25 Mart2018

VII. Eğitim Ödülleri:

 1. Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü, Bakırköy Cerrahi Günleri 2018, İstanbul, Türkiye, 2018
 2. Bilimsel Araştırma Ödülü, T.C İstanbul Üniveritesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinasyon Birimi,2014

 

 1. Türk Cerrahi Derneği, Cerrahi Bursu, Nevin Baykent Sağlık ve Egitim Vakfı,2013

VIII. Editörlük/Hakemlik Görevleri:

 1. EditörYardımcısı:
  1. Bakirkoy Medical Journal(Scopus, ESCI, Ebsco Academic Search Complete, J-Gate, Embase, CINAHL, Index Copernicus, ScopeMed, EuroPub, Worldcat, Infobase, Ulrich’s Database, TUBİTAK Türkiye Tıp Dizini, Root Indexing, İdeal Online, Türk Atıf Dizini ve Türk Medline) (2018-2020)

2. Hakem:

 1. Current Problems in Cancer(Science Citation Index, BIOSIS Citation Index, PubMed/Medline, Current Contents – Clinical Medicine)
 2. World Journal of Gastrointestinal Oncology(PubMed, PubMed Central, Science Citation Index Expanded (SCIE, also known as SciSearch®), Journal Citation Reports/Science Edition, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China Science and Technology Journal Database (CSTJ), and Superstar Journals )
 3. World Journal of Hepatology(PubMed, PubMed Central, Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Scopus, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China Science and Technology Journal Database (CSTJ), and Superstar Journals )
 4. World Journal of Gastrointestinal Endoscopy (Emerging Sources Citation Index (Web of Science), PubMed, PubMed Central, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China Science and Technology Journal Database (CSTJ), and Superstar Journals Database.)
 5. Surgical Laparoscopy, Endoscopy and Percutaneous Techniques(Science Citation Index)
 6. World Journal of Gastrointestinal Surgery,(Science Citation Index Expanded (SCIE, also known as SciSearch®), Current Contents/Clinical Medicine, Journal Citation Reports/Science Edition, PubMed, PubMed Central, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China Science and Technology Journal Database (CSTJ), and Superstar Journals )
 7. World Journal of Gastroenterology.(Science Citation Index Expanded (SCIE, also known as SciSearch®), Current Contents/Clinical Medicine, Journal Citation Reports, Index Medicus, MEDLINE, PubMed, PubMed Central,

Scopus, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), China Science and Technology Journal Database (CSTJ), and Superstar Journals Database.)

 1. Bakirkoy Medical Journal(Scopus, ESCI, Ebsco Academic Search Complete, J-Gate, Embase, CINAHL, Index Copernicus, ScopeMed, EuroPub, Worldcat, Infobase, Ulrich’s Database, TUBİTAK Türkiye Tıp Dizini, Root Indexing, İdeal Online, Türk Atıf Dizini ve Türk Medline)
 2. Turkish Journal of Gastroenterology(Science Citation Index Expanded, PubMed/MEDLINE, Scopus, TUBITAK ULAKBIM TR Index)
 3. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi (TUBITAK ULAKBIM TR Index)

 

IX. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

 1. European Association for Endoscopic Surgery, Üye,2012
 2. American College of Surgeons, Üye,2012
 3. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği, Üye,2011
 4. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği, Üye, 2011
 5. Türk Cerrahi Derneği, Üye,2010
 6. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneii, Üye,2010

Kolaso is a design studio founded in London and expanded our services, and offering solutions Worldwide.